Helse Nord lyser ut forskningsmidler for 2021

Søknadsfristen for å søke forskningsmidler for 2021 er 1. september klokken 16.

Helse Nord RHF forvalter midler til helseforskning, som skal komme pasientene til gode. Om lag halvparten av midlene kommer via statsbudsjettet, og om lag halvparten bevilges av styret for Helse Nord RHF.

Noen av midlene tildeles direkte i strategiske satsinger og forskningsstøttefunksjoner til helseforetakene, mens storparten av midlene lyses ut hvert år.

Her finner du alt du trenger for å søke.