Helse Nord og åpenhet

Det er blitt reist spørsmål ved om rapporten «vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet på UNN» skal gjennomgås av Helse Nord RHF før offentliggjøring. Fungerende styreleder Inger Lise Strøm klargjør hva som er intensjonen med styrevedtaket i Helse Nord RHF.

Styreleder Inger Lise Strøm
Fungerende styreleder i Helse Nord RHF Inger Lise Strøm
– La meg understreke med en gang at det aldri har vært styret i Helse Nord RHF sin mening å skulle gi innspill til de vurderinger som gjøres av PwC sin gjennomgang i saken, sier styreleder Inger Lise Strøm.
 
Styret i Helse Nord RHF besluttet i sitt møte 29. august følgende: «Styret ber styreleder om å sørge for at utkast til rapport fra ekstern rådgiver PwC gjennomgås, før den ferdigstilles for å kvalitetssikre at denne er i tråd med mandatet for oppdraget.»
 
– I dette ligger ikke at styret skal ha meninger eller gjennomgå PwC sine vurderinger. Det er helt normalt at en oppdragsgiver sikrer at en rapport svarer på det mandatet som er gitt, og det er akkurat den oppgaven jeg har fått fra styret i Helse Nord RHF, sier Strøm.
 
Marianne Pilgaard i PwC sin granskingsenhet uttaler til nettutgaven av Dagens Medisin
 
– Så lenge rapporten skal være uhildet og ekstern, så er det vår gjennomgang og vår rapport. Vi sender referater til kontradiksjon. Vi skriver en rapport, og det er PwC’s rapport, sier Pilgaard til Dagens Medisin. 
 
Strøm understreker at hun og styret fullt ut respekterer PwC’s integritet som uavhengig, og gjentar at det ikke er intensjonen å blande seg inn i vurderinger gjort av PwC.
 
– Intensjonen er å sørge for at rapporten besvarer det vi har bedt om i bestillingen, sier Strøm.