Helse Nord RHF søker ny administrerende direktør

En av Nord-Norges viktigste lederjobber er ledig. Hele utlysningsteksten finner du her.

Hjertemedisinsk laboratorium, Universitetssykehuset Nord-Norge, foto: Jan-Fredrik Frantzen
Illustrasjonsbilde: Hjertemedisinsk laboratorium, Universitetssykehuset Nord-Norge, foto: Jan-Fredrik Frantzen

Viktig samfunnssektor – utfordrende lederoppgaver


Ledelse i helsesektoren stiller store krav til lederskap, både operativt og strategisk. Vi søker en tydelig, samlende og gjennomføringssterk leder med bred samfunnsforståelse og ledererfaring på høyt nivå til en av Nord-Norges viktigste lederroller.Administrerende direktør har ansvar for å sikre befolkningen i regionen et godt spesialisthelsetjenestetilbud. Dette vil kreve arbeid med omstillings- og utviklingsprosesser for å sikre kvalitet, gode faglige prioriteringer, riktig ressursutnyttelse og effektivitet. Helhetlige styrings- og rapporteringssystemer, forståelse for økonomiske rammer samt motiverte og kompetente medarbeidere er avgjørende for å lykkes. 

Den rette kandidaten ser både mulighetene og utfordringene og har nødvendig erfaring, trygghet og pågangsmot til å gå inn i lederrollen. Søkere må ha høyere utdanning, og toppledererfaring fra større og kompleks virksomhet. Det er sterkt ønskelig at kandidaten har utdanning og/eller erfaring fra helsesektoren.

Stillingen vil kreve helhetlig forståelse for samfunnsoppdraget og innsikt i spesialisthelsetjenesten. Aktuelle kandidater må ha utstrakt evne til kommunikasjon og samhandling internt og eksternt og til å bygge konstruktive og tillitsbaserte relasjoner. 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud, tlf.  911 08 165 i Amrop Delphi eller styreleder Renate Larsen, tlf. 975 44 119

Søknad ønskes snarest og senest innen 16. juni 2019 til kontakt@amropdelphi.no

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.