Helseanalysekonferansen 2016

Helse Nord og SAS Institute inviterer til inspirasjons- og kunnskapskonferanse i Tromsø 7. til 8. september. 

Bruk av kunnskap for å forbedre helsetjenesten


Vi i Helse Nord og SAS Institute har gleden av å invitere deg til vår felles helseanalysekonferanse i Tromsø. ​

Vårt felles mål er at vi ved å bruke data sammen med annen kunnskap, skal kunne organisere virksomheten slik at vi skaper et tilbud som er enda bedre tilpasset pasientenes behov. 

I to dager arbeider vi med hvordan vi ved hjelp av data og analyse, kan trygge grunnlaget for beslutninger om tilbudet til pasientene og drift av sykehusene. 

På konferansen vil Helse Nord, danske Sygehus Lillebælt og danske Region Hovedstadens Psykiatri, samt SAS Institute og andre innleggsholdere, gi eksempler på hvordan kunnskap basert på data kan brukes i utvikling av løsninger som forbedrer helsetjenesten og skaper et bedre helsetilbud. 

Sammen identifiserer vi mulighetene for hvordan kunnskapen tenkes anvendt til å understøtte bedre samarbeids- og behandlingsformer, med henblikk på å oppnå forbedringer for pasientene og mer effektiv ressursbruk.

Vi håper du har lyst til å melde deg på konferansen og delta i dialogen om visjonene for fremtidens helsevesen og om de utfordringer og utviklingstrender som er aktuelle.