Her er det nye styret i Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsministeren har oppnevnt styremedlemmer og styreledere for de regionale helseforetakene. Helse Nord RHFs styre får tre nye medlemmer.

Bent Høye
Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

​Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en pressemelding at det er lagt vekt på at styrene samlet sett har relevant kompetanse ut fra de regionale helseforetakenes formål og utfordringer. Samtidig er det ønskelig med en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i det enkelte styre.

– Jeg vil takke styrelederne og styremedlemmene som nå går av for jobben de har gjort. De har lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats over flere år, til det beste for sykehusene og pasientene. Samtidig er jeg godt fornøyd med de nye medlemmene. Med deres kompetanser og kvalifikasjoner er jeg trygg på at de vil videreføre det viktige arbeidet på en god måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Styrene i de regionale helseforetakene er de øverste ansvarsorganene i helseregionen. Styrene skal se til at helseforetakene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. 

De har ansvar for at de helsepolitiske målene blir nådd innenfor Stortingets vedtatte rammer. Styrene består både av eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte.

Styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. De blir oppnevnt for en periode på to år.

Det ble blant annet nye styreledere i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge. 

Styret for Helse Nord RHF 2018–2020 består av følgende styremedlemmer:  


  • Marianne Telle (styreleder)
  • Inger Lise Strøm (nestleder)
  • Kari Jørgensen
  • Sven Are Jenssen
  • Beate Rahka-Knutsen (ny)
  • Tom Erik Forså (ny)
  • Tom Børje Eriksen (ny)

Ansattvalgte:

  • Fredrik Sund
  • Sissel Alterskjær
  • Kari B. Sandnes