Høring: Smittevernplan og tuberkuloseprogram

Helse Nord RHF har hatt på høring smittevernplan 2016–2020 og tuberkulosekontrollprogram 2016–2020.

​To arbeidsgrupper har utarbeidet utkast til henholdsvis ny smittevernplan og nytt tuberkulosekontrollprogram i Helse Nord for perioden 2016–2020. Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra foretakene i Helse Nord, primærhelsetjenesten og brukere. Planene har vært på høring i helseforetakene og andre relevante aktører.

Helse Nord ba spesielt om tilbakemelding og gode innspill fra ledere for sterilforsyning i helseforetakene, knyttet til beskrivelsen i smittevernplanen av utfordringer og foreslåtte tiltak for denne tjenesten.

Høringsfristen var 1. oktober 2016.

Høringsutkast og høringssvar


Høringssvar smittevern - fra Nordlandssykehuset.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringssvar smittevern - fra Nordlandssykehuset.PDFHøringssvar smittevern - fra Nordlandssykehuset.PDFpdf6297063
Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra Finnmarkssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra Finnmarkssykehuset.pdfHøringssvar smittevern og tuberkolose - fra Finnmarkssykehuset.pdfpdf590406
Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra Helgelandssykehuset.pdfHøringssvar smittevern og tuberkolose - fra Helgelandssykehuset.pdfpdf163995
Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra Lenvik kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra Lenvik kommune.PDFHøringssvar smittevern og tuberkolose - fra Lenvik kommune.PDFpdf806264
Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra Universitetssykehuset Nord-Norge.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra Universitetssykehuset Nord-Norge.PDFHøringssvar smittevern og tuberkolose - fra Universitetssykehuset Nord-Norge.PDFpdf155813
Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra kommuneoverlegen på Røst.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringssvar smittevern og tuberkolose - fra kommuneoverlegen på Røst.pdfHøringssvar smittevern og tuberkolose - fra kommuneoverlegen på Røst.pdfpdf195165
Høringssvar tuberkolose - fra Nordlandssykehuset.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringssvar tuberkolose - fra Nordlandssykehuset.PDFHøringssvar tuberkolose - fra Nordlandssykehuset.PDFpdf3575995
Høringssvar tuberkolose - fra Norsk sykepleierforbunds faggruppe lungesykepleiere.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringssvar tuberkolose - fra Norsk sykepleierforbunds faggruppe lungesykepleiere.pdfHøringssvar tuberkolose - fra Norsk sykepleierforbunds faggruppe lungesykepleiere.pdfpdf65024
Høringsutkast til smittevernplan 2016-2020 Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringsutkast til smittevernplan 2016-2020 Helse Nord.pdfHøringsutkast til smittevernplan 2016-2020 Helse Nord.pdfpdf2859325
Høringsutkast til tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring sittevern og tuberkolose/Høringsutkast til tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord.pdfHøringsutkast til tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord.pdfpdf1753289

​​