Høring: Smittevernplan og tuberkuloseprogram

Helse Nord RHF har hatt på høring smittevernplan 2016–2020 og tuberkulosekontrollprogram 2016–2020.

​To arbeidsgrupper har utarbeidet utkast til henholdsvis ny smittevernplan og nytt tuberkulosekontrollprogram i Helse Nord for perioden 2016–2020. Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra foretakene i Helse Nord, primærhelsetjenesten og brukere. Planene har vært på høring i helseforetakene og andre relevante aktører.

Helse Nord ba spesielt om tilbakemelding og gode innspill fra ledere for sterilforsyning i helseforetakene, knyttet til beskrivelsen i smittevernplanen av utfordringer og foreslåtte tiltak for denne tjenesten.

Høringsfristen var 1. oktober 2016.

Høringsutkast og høringssvar


​​