Høringer

Her finner du pågående og avsluttede høringer fra Helse Nord RHF.

 • 16.09.2018
  Høring – Helsetjenester for eldre

  Helse Nord RHF har i samarbeid med sykehusene og kommunene i Nord-Norge utarbeidet en plan for samhandling om helsetjenester for eldre. Arbeidet har vært gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert foretaksområde. Det har vært med re...

 • 06.07.2018
  Utkast til regional utviklingsplan er sendt på høring

  Utkast til regional utviklingsplan er sendt på høring, med høringsfrist 15. oktober 2018.

 • 11.11.2016
  Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

  Helse Nord RHF har hatt på høring utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.