Høringer

Her finner du pågående og avsluttede høringer fra Helse Nord RHF.

  • 11.11.2016
    Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

    Helse Nord RHF har hatt på høring utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.