Høringer

Her legger vi ut aktuelle høringer fra Helse Nord RHF

  • 11.11.2016
    Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

    Helse Nord RHF har hatt på høring utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?