Høring – Helsetjenester for eldre

Helse Nord RHF har i samarbeid med sykehusene og kommunene i Nord-Norge utarbeidet en plan for samhandling om helsetjenester for eldre. Arbeidet har vært gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert foretaksområde. Det har vært med representanter fra både sykehus, kommuner og brukere i møtene.


Colourbox.com
 
Planen er sendt ut på høring til helseforetakene, kommunene og andre relevante aktører.

Vi ber spesielt om tilbakemelding på anbefalinger og tiltak og tidsrammen for dette.

Høringsfristen er satt til 31. oktober 2018.

Høringsbrev og mottatte høringssvar

01 Høringsbrev.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/01 Høringsbrev.pdf01 Høringsbrev.pdf
02 Helsetjenester for eldre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/02 Helsetjenester for eldre.pdf02 Helsetjenester for eldre.pdf
Høringssvar Bodø kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar Bodø kommune.pdfHøringssvar Bodø kommune.pdf
Høringssvar Helsetjenester for eldre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar Helsetjenester for eldre.pdfHøringssvar Helsetjenester for eldre.pdf
Høringssvar fra Fagforbundet Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Fagforbundet Troms.pdfHøringssvar fra Fagforbundet Troms.pdf
Høringssvar fra Fagforbundet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Fagforbundet.pdfHøringssvar fra Fagforbundet.pdf
Høringssvar fra Finnmarkssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Finnmarkssykehuset.pdfHøringssvar fra Finnmarkssykehuset.pdf
Høringssvar fra Fylkesmannen i Nordland.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Fylkesmannen i Nordland.PDFHøringssvar fra Fylkesmannen i Nordland.PDF
Høringssvar fra Gildeskål kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Gildeskål kommune.pdfHøringssvar fra Gildeskål kommune.pdf
Høringssvar fra Harstad kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Harstad kommune.pdfHøringssvar fra Harstad kommune.pdf
Høringssvar fra Kautokeino kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Kautokeino kommune.pdfHøringssvar fra Kautokeino kommune.pdf
Høringssvar fra Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).PDFHøringssvar fra Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).PDF
Høringssvar fra Narvik kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Narvik kommune.PDFHøringssvar fra Narvik kommune.PDF
Høringssvar fra Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Nordlandssykehuset.pdfHøringssvar fra Nordlandssykehuset.pdf
Høringssvar fra Rana kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Rana kommune.PDFHøringssvar fra Rana kommune.PDF
Høringssvar fra Røst.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Røst.pdfHøringssvar fra Røst.pdf
Høringssvar fra Tromsø kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Tromsø kommune.pdfHøringssvar fra Tromsø kommune.pdf
Høringssvar fra UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra UNN.pdfHøringssvar fra UNN.pdf
Høringssvar fra Vega kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra Vega kommune.pdfHøringssvar fra Vega kommune.pdf
Høringssvar fra brukerutvalget ved Helgelandssykehuset_Helsetjenester for eldre.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra brukerutvalget ved Helgelandssykehuset_Helsetjenester for eldre.PDFHøringssvar fra brukerutvalget ved Helgelandssykehuset_Helsetjenester for eldre.PDF
Høringssvar fra ordfører Rana kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra ordfører Rana kommune.PDFHøringssvar fra ordfører Rana kommune.PDF
Høringssvar fra samisk eldreråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra samisk eldreråd.pdfHøringssvar fra samisk eldreråd.pdf
Høringssvar fra samisk legeforening.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2018 Høring Helsetjenester for eldre/Høringssvar fra samisk legeforening.pdfHøringssvar fra samisk legeforening.pdf