Høring: Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreft

Helse Nord har hatt på høring revidert regional kreftplan og regional delstrategi for kreft 2022-2026. 

Helsepersonell i sykehus. illustrasjonsfoto

Strategien konkretiserer hvilke tema og problemstillinger som skal prioriteres på kreftområdet. Revidert regional kreftplan er deskriptiv og angir dagens status på området. ​

Formålet med en strategi for kreftområdet er at kreftpasienten skal ha tilgang til gode, likeverdig helsetjenester i Helse Nord uavhengig av bosted, økonomi, kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Målgruppen er befolkn​ingen i Nord-Norge og de ulike aktørene med ansvar på kreftområdet, som for eksempel sykehus, kommuner og fastleger.

I revisjonen av kreftplanen har det kommet frem at det på noen områder er ulike oppfatninger om hva som er hensiktsmessig funksjonsdeling i regionen. Helsedirektoratet jobber med revisjon av rapporten Kreftkirurgi i Norge (IS 2284), hvor det vil komme nasjonale føringer som må inn i vurderingene om funksjonsdeling i regionen. Helse Nord har derfor besluttet å avvente videre behandling av funksjonsdeling i de saker hvor det ikke er konsensus frem til Helsedirektoratets anbefalinger foreligger. Revidert utgave av Kreftkirurgi i Norge er ventet sluttført i løpet av høsten 2022. 

Høringsfristen var 25. oktober 2022, og høringen er nå avsluttet.​


Høringsdokumenter
Høringssvar