Høring: strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Helse Nord RHF inviterer til åpen høring på strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Frist for å sende inn høringssvar er 18. september 2022.

Illustrasjonsbilde Colourbox

​Helse Nord RHFs delstrategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til å realisere de strategiske innsatsområdene i Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 og Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Gjennomføring av tiltakene i delstrategien skal bidra til å bedre forutsetningene for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

Delstrategien skal bidra til å sette retning for Helse Nord RHF sitt arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i perioden 2022-2025, og er uttrykk for prioriteringer som vil prege styringsdialogen og regionale satsninger for denne perioden.

Dette er en åpen høring der alle er velkommen til å gi innspill. 

Høringssvar sendes til postmottak@helse-nord.no innen 18. september 2022*.

* Høringssvar må merkes med "2022/877 Høring – Helse Nord RHFs delstrategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2022-2025»

Med vennlig hilsen 

​Cecilie Daae
adm. direktør
Helse Nord RHF​

Strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (utkast).pdf

Mottatte høringssvar vil bli lagt ut på denne nettsiden fortløpende. 

Høringss​var

​​​​​​