Utkast til regional utviklingsplan er sendt på høring

Utkast til regional utviklingsplan er sendt på høring, med høringsfrist 15. oktober 2018.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com