Hvem fortjener brukerprisen 2017?

Regionalt brukerutvalg tildeler brukerprisen hvert andre år til en person som har gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter og pårørende i Nord-Norge. Nå kan du sende inn forslag til hvem som fortjener årets pris. 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord ønsker forslag på kandidater.

Kriterier for tildeling
 

Brukerprisen tildeles en person som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet 

 • Kandidaten må være bosatt i Nord-Norge. 
 • Kandidaten må ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge. 
 • Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i brukerutvalg i Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen. 
 • Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. 

Frist 21. september 2017

Send inn en kort begrunnelse til hvorfor kandidaten har fortjent å få en pris for sin innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet. Frist for å komme med forslag er 21. september 2017 og sendes til postmottak@helse-nord.no

Mer informasjon om prisen kan du få hos Brite Jacobsen,  Helse Nord RHF
brite.jacobsen@helse-nord.no eller pr. telefon 915 79 732

Prisen deles ut på Helse Nords brukerkonferanse som holdes i Bodø 11. og 12. oktober 2017


Om regionalt brukerutvalg (RBU)

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

 • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
 • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
 • fremme brukermedvirkning i Helse Nord


Tidligere prisvinnere


 • 2017: Leif Tore Lorentzen, for sitt uttrettelige arbeid gjennom mange år og en ekstraordinær innsats i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, LNT Nordland

 • 2015: Greta Altermark fra Narvik fikk brukerprisen for sitt arbeid som forkjemper for rettferdighet og likeverd for funksjonshemmede i Nordland i mange ulike verv

 • 2013: Mildrid Pedersen. «Mildrid jobber utrettelig for alle pasientgrupper. Det har blitt mye større fokus på brukermedvirkning etter at hun ble leder av regionalt brukerutvalg - den fokusen brukermedvirkning fortjener og skal ha. Hun har fått endret styrevedtak i Helse Nord, og jeg vet ingen andre som fortjener prisen bedre», sa administrerende direktør Lars Vorland under overrekkelsen av prisen

 • 2011: Et samlet regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ga i 2011 brukerprisen til Skjalg Holm fra Tromsø. Med egne erfaringer, humor og alvor ga Skjalg Holm prosjektet ”Individuell plan for kreftpasienter” innhold og betydning for helsepersonell i Helse Nord og kommuner i Nord-Norge. Han klarte å bruke egne erfaringer og historie i prosjektarbeid i regi av Kreftforeningen i prosjekt ”Individuell plan for kreftpasienter.

 • 2009: Brukerprisen gikk første gang til Birgit Granhaug fra Rana. Prisen fikk hun for sitt sterke engasjement for en bedre hverdag for funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. Hun har i sitt voksne liv vært ei samfunnsengasjert ildsjel som har jobbet for funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser.