Hvem fortjener brukerprisen 2019?

Regionalt brukerutvalg tildeler brukerprisen hvert andre år til en person som har gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter og pårørende i Nord-Norge. Nå kan du sende inn forslag til hvem som fortjener årets pris. 

Colourbox.com
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord ønsker forslag på kandidater.

Kriterier for tildeling


  • Brukerprisen tildeles en eller flere personer eller en brukerorganisasjon (heretter «kandidaten») som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet 
  • Kandidaten må være bosatt/ha sitt virke i Nord-Norge. 
  • Kandidaten må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge. 
  • Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i brukerutvalg i Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen. 
  • Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. Prisen kan tildeles flere ganger til brukerorganisasjoner. 

Frist 1. oktober 2019

Send inn en kort begrunnelse til hvorfor kandidaten har fortjent å få en pris for sin innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet. 

Frist for å komme med forslag er 1. oktober 2019 og sendes til
postmottak@helse-nord.no