Informasjonsmøter om forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017. I den anledning arrangeres det informasjonsmøter i hele landsdelen. Se oversikt over møtene her:

​Nordlandssykehuset, 29. juni

  • Store møterom S0 – S-fløya
  • Klokken: 12.00 - 14.00
UNN, Åsgård, 12. august
  • Fyrhuset
  • Klokken: 13.15 – 15.00
Finnmarkssykehuset + Helgelandssykehuset, 16. august

​UNN, Breivika, 18​. august 2016

  • Pingvinhotellet, møterom Hvitkinn
  • Klokken: 13.15 - 15.00

​UiT, Breivika 19. august