Invtasjon til pressebrief

Onsdag 19. september klokken 14.00 presenteres rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på UNN i februar. Presentasjonen blir holdt ved Radisson BLU i Tromsø sentrum 

Colourbox.com
 
Rapporten er utarbeidet av PwC, på oppdrag fra styrene og administrerende direktører i Helse Nord RHF og UNN, og gir en uhildet vurdering av hendelsesforløpet. 

Rapporten presenteres av PwC onsdag 19. september kl 1400 på hotell Radisson BLU i Tromsø sentrum.

Styrelederne ved UNN og Helse Nord RHF vil etter presentasjonen være tilgjengelig for spørsmål.
Rapporten vil være tilgjengelig på nettsidene til UNN og Helse Nord RHF samme dag fra kl 1400.
Velkommen.

For mer informasjon, kontakt:

  • Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen, UNN HF, Mob 99103794
  • Senior kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen, Helse Nord RHF. Mob 97611428