Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Kjetil Marius Istad (41) blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Hovedkontoret er i Vadsø.
Kjetil Marius Istad
Kjetil Marius Istad

Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF
Styret i Sykehusinnkjøp HF har ansatt Kjetil Marius Istad (41) som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.

– Med denne ansettelsen har vi fått en svært kompetent leder. Hans brede erfaring med innkjøp og logistikk, er et solid utgangspunkt for videre utvikling av Sykehusinnkjøp HF, sier styreleder Steinar Marthinsen, som understreker at styret har hatt en god og grundig ansettelsesprosess med interessante søkere.

– Det var mange godt kvalifiserte søkere, både interne og eksterne, men Istad pekte seg ut som den søkeren med best forutsetning for å gjennomføre den visjonen styret har for Sykehusinnkjøp HF, sier Marthinsen.

Kjetil Marius Istad har de siste sju årene vært ansatt i Helse Sør-Øst RHF, hvorav de siste fem årene som direktør for innkjøp og logistikk. Istad har også hatt krevende lederstillinger tidligere som assisterende økonomidirektør ved Ullevål sykehus og som innkjøpssjef for Aker sykehus. Han har tidligere jobbet som seniorkonsulent i Deloitte Consulting.

Istad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole og har dessuten gjennomført spesialisthelsetjenestens topplederprogram. I sin posisjon som direktør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF har Istad hatt ansvar for betydelige utviklingsprosesser, og han har vært en viktig bidragsyter i samhandling på tvers av regionene.

Hovedkontoret i Vadsø

– Den nye topplederen må forvente mye reisevirksomhet i jobben, og styreleder Steinar Marthinsen understreker at det ikke er noe tvil om at hovedkontoret til Sykehusinnkjøp HF er lagt til Vadsø selv om administrerende direktør ikke har bosted i Vadsø.

– Administrerende direktør må regne med mange reiser til Vadsø, men han må også være tilstede i alle regioner, understreker Marthinsen.
Sykehusinnkjøp HF skal sørge for innkjøp av varer og tjenester til alle sykehusene i Norge, og ble etablert fra 17. desember 2015, og HINAS inkludert LIS vil inngå i det nye foretaket sammen med innkjøpsressurser fra alle regionene og Sykehuspartner.

– Jeg er veldig ydmyk og glad for å ha fått denne tilliten, sier Kjetil Marius Istad.

– Jeg ser på Sykehusinnkjøp HF som den mest spennende arbeidsplassen i innkjøps-Norge og gleder meg til å ta fatt i de oppgavene som ligger foran oss. Det blir særlig viktig nå å skape en felles kultur og utvikle et felles målbilde for organisasjonen. Utviklingen av Sykehusinnkjøp er helt avhengig av at vi utvikler dette i samarbeid med de regionale helseforetakene og styret, og at vi samhandler godt om de mange oppgavene som framover.

– Sykehusinnkjøp vil få gode og kompetente medarbeidere landet rundt med nærhet til sykehusene i hver enkelt region, samt en svært erfaren og kompetent stab ved hovedkontoret i Vadsø, som jeg gleder meg til å samarbeide med for å utvikle det nye foretaket, sier Kjetil Marius Istad.
Istad tiltrer stillingen som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF tidlig på høsten 2016.