Kommunene og andre blir involvert

Helse Nords styresak som foreslår retning for videre nødvendig endringsarbeid har skapt stort engasjement. Konstituert adm. direktør Marit Lind forsikrer om at samarbeidsaktører, deriblant kommunene, vil bli involvert.

Marit Lind. Foto: UNN
 Jeg vil understreke at vi enda ikke vet hva som blir de konkrete konsekvensene av endringsarbeidet vi skal i gang med. Når konkrete tiltak skal vurderes, vil berørte kommuner bli involvert, sier konstituert adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind.
–  Styresaken om «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord​» har skapt stort engasjement, et engasjement jeg anerkjenner. Helsetjenesten er viktig for hele befolkningen, og det er viktig med bred samfunnsdebatt i denne saken. Som jeg har presentert i informasjonsmøter, og i styresaken, er mangel på fagfolk vår hovedutfordring, sier konstituert adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind.

Frem til nå har Helse Nord samlet fakta og gjort analyser av situasjonen. Dette situasjonsbildet er forsøkt formidlet på informasjonsmøter med mange av våre samarbeidspartnere. Her har kommunene vært invitert. 

– Styresaken foreslår ingen tiltak, men gir en situasjonsbeskrivelse og retning. Jeg vil understreke at vi enda ikke vet hva som blir de konkrete konsekvensene av endringsarbeidet vi skal i gang med. Når konkrete tiltak skal vurderes, vil berørte kommuner bli involvert. Arbeidet skal baseres på gode prosesser med risiko- og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte. Videre arbeid påbegynnes når styret har gjort vedtak om retningen, sier Lind.

Styret i Helse Nord har møte 23. februar, hvor de behandler sak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Styremøtet strømmes.​