Konkurranse for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester

Helse Nord RHF gjør oppmerksom på at det er publisert en veiledende kunngjøring av kommende konkurranse for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester.  

Rehab
Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Formålet med den kommende konkurransen er å etablere avtaler med flere private institusjoner fra januar 2021. 

Veiledende kunngjøring i Doffin.