Konkurranse for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester

UTSATT: Konkurransen er utsatt, men oppdragsgiver vil kunngjøre konkurransen tentativ våren 2021.  

Rehab
Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Helse Nord RHF hadde publisert en veiledende kunngjøring av kommende konkurranse for kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester.  

Formålet med konkurransen var å etablere avtaler med flere private institusjoner fra januar 2022. 

Veiledende kunngjøring i Doffin.