Konkurranse: Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelser

Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelser fra private leverandører.PET-scanner
Illustrasjonsfoto: Adobe stock

​Konkurransen er publisert på den offentlige innkjøpsportalen doffin.no