Løst: Datatekniske problemer i sykehusene

Alle sykehusene i Helse Nord har i dag hatt datatekniske problemer med pasientjournalsystemene. Problemene er løst.

Illustrasjonsfoto: Lege med nettbrett. Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Årsaken til feil i pasientjournalsystemene er funnet og synes å være løst, og teknisk skal sykehusene være i normal drift så raskt som mulig.

Feilen har berørt alle sykehusene i Helse Nord, og kom i etterkant av en oppgradering av pasientjournalsystemet Dips i helga.

Leverandøren av pasientjournalsystemet, Dips, satte inn alle tilgjengelige ressurser. Helse Nord IKT var i høyeste beredskap og fulgte situasjonen tett og bidro med alle tilgjengelige ressurser.

Feilen ble fullt ut kjent da mange kom på jobb mandag morgen og skulle arbeide i pasientjournalsystemene og ikke fikk stabil tilgang til informasjon om pasientene. Feilen førte til at enkelte pasienter fikk beskjed om at de ikke fikk timen de var oppsatt på. Sykehusene, særlig Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, har en del etterarbeid for å finne nye timer til de pasientene som fikk utsatt sine timer.