Én røntgenjournal og ett bildearkiv i Nord-Norge er et faktum!

Nå har samtlige elleve sykehus i Nord-Norge én og samme røntgenjournal og ett felles bildearkiv! En stor gratulasjon til hele helseregionen!

HURRA! 4 helseforetak – 11 sykehus – men bare én røntgenjournal og ett bildearkiv fra 1. oktober 2016!
Lørdag 1. oktober ca kl. 14.50 fikk de tre røntgenavdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge felles røntenjournal og felles bildearkiv med Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset. Den store gevinsten med innføringen av felles systemer er bedre oversikt over pasientforløpet – et viktig bidrag for å gjøre det tryggere for pasienten. En felles løsning for de elleve røntgenavdelingene i Helse Nord vil også bidra til at kompetansen i helseregionen kan utnyttes bedre og det blir enklere å analysere og sammenligne praksis. I tillegg blir det store besparelser på opplæring, brukerstøtte og vedlikehold.

Takk for en formidabel innsats til alle involverte fra ledelsen i FIKS-programmet i Helse Nord – ingen nevnt, ingen​ glemt.