Nå kan du søke om brukermidler

Nå kan din pasient- eller pårørendeorganisasjon søke om tilskudd fra Helse Nord for 2021. Søknadsfristen er 1. desember.
Colourbox.com

​Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver, og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  

Slik søker du om brukermidler fra Helse Nord