Nasjonal utlysning av forskningsmidler for 2017 - KLINBEFORSK

De regionale helseforetakene lyser i fellesskap ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier og sammenliknende effektstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle/evaluere nye.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

​For samtlige prosjekter kreves deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning.

Søknadsfrist: 12. oktober 2016, kl. 1600

Klinisk behandlingsforskning omfatter inklusjon av pasienter og har som formål å forbedre eksisterende behandlingsrutiner, inkludert bruk av legemidler og medisinsk teknologi, og/eller utvikle og evaluere nye. Programmet inkluderer også sammenliknende effektstudier for evaluering av diagnostiske metoder, etablerte legemidler eller effektivisering av prosesser og behandlingsrutiner.​

​For informasjon om hvem som kan søke, hva det kan søkes om etc. , se programmets offisielle nettsider​.