Meld deg på Helsetjenesteforsknings-konferansen 2022

NB! NY DATO! Etter lang tid med koronarestriksjoner satses det igjen på en fullskala utgave av konferansen. På programmet står blant annet professor David Goodman, en av verdens ledende forskere innen geografisk variasjon. 

Tromsø by, natt, oversiktsbilde, vinter
Foto: Shutterstock

Oppdatert informasjon fra arrangørene 28​. januar 2022:

​​​​​Konferansen er utsatt til 18.—19. oktober 2022.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​Konferansen finner sted i Tromsø, og arrangeres denne gang av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og Helse Nord RHF i samarbeid med Nasjonalt nettverk​​ for helsetjenesteforskning. 

​​Overordnet tema for konferansen er «Praksisvariasjon i helsetjenesten – er likeverdighet en illusjon?». Fag- og forskningssjef i SKDE, Eva Stensland, lover aktuelle foredrag og spennende diskusjoner i plenums- og parallellsesjoner: 

​​— Etter lang tid med koronarestriksjoner satser vi igjen på en fullskala utgave av Helsetjenesteforskningskonferansen. Her kan alle som er opptatt av helsetjenesteforskning se fram til mye kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon. Så meld dere på, oppfordrer hun.  

Les mer om program og påmelding her.

​​Professor med stor interesse for praksisvariasjon 

​Ett høydepunkt i programmet er foredraget til professor David Goodman ved The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice.  

​​— Goodman har fulgt opp John Wennbergs banebrytende studier av geografisk variasjon, og har i mange år hatt interesse for årsaker og konsekvenser av uberettiget praksisvariasjon i helsetjenesten. Han er dessuten en av grunnleggerne av The Dartmouth Atlas of Health Care, og har inspirert SKDE i arbeidet med Helseatlas, forklarer Eva Stensland. 

​​​Forskning på praksisvariasjon under pandemien 

​Forskning på praksisvariasjon i helsetjenesten kan hjelpe oss til å bedre forså hva som ligger bak uberettigede praksisvariasjoner. Under tema-bolken “forskning på covid-19 med vekt på variasjon” presenteres analyser av hvilke konsekvenser pandemien har hatt for spesialisthelsetjenesten. I tillegg får vi vite mer om forskningsprosjekter som belyser effekter av pandemien i kommunehelsetjenesten. 

​​— Et annet spennende punkt på programmet er presentasjon av geografisk praksisvariasjon i spesialisthelsetjenesten – eksemplifisert ved behandling av hoftebrudd og kroniske sykdommer, sier Stensland.  

​​SKDEs Helseatlas for kroniske sykdommer er også under produksjon og skal etter planen lanseres utpå nyåret, som det 12. Helseatlaset i rekken. Helseatlas er en nettbasertkarttjeneste ​som sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av behandlingssted.​

​​— SKDE har en økende satsing på pasientnær helseforskning, der vi går dypere i å prøve å finne forklaringer på praksisvariasjon i helsetjenesten, forteller Eva Stensland.  

​​Parallellsesjoner med ulike tema 

​​Konferansen har i tillegg mange parallellsesjoner der konferansedeltakerne inviteres til å presentere egen pågående forskning og få tilbakemeldinger på sine prosjekter. Bredden i forskningstema under parallellsesjonene er stor: 

  1. Styring, ledelse, organisering og finansiering  

  2. Pasientforløp, pakkeforløp, samhandling og helsefellesskap  

  3. Pasientbehandling og praksisvariasjon  

  4. Teknologi, e-helse, digitalisering og innovasjon  

  5. Randomiserte og kvasieksperimentelle studier  

  6. Forskning etter covid-19  

  7.  Annen helsetjenesteforskning

Endelig program til Helsetjenesteforskningskonferansen 2022 vil bli ferdig i løpet av februar når alle parallellsesjonene er fylt opp. Følg med på denne siden for fortløpende oppdateringer. Her finner du også informasjon om hvordan du sender inn abstracts. ​

SKDE tar forbehold om endringer i forhold til i smittesituasjonen, og følger nasjonale og lokale retningslinjer.