Møt kolleger og presenter din forskning

Få med deg spennende foredrag og presentasjoner på årets Helsetjenesteforskningskonferanse. Frist for påmelding er 10. oktober.

Bli med på en inspirerende konferanse innen helsetjenesteforskning i oktober 2022. På programmet står blant annet professor David Goodman, en av verdens ledende forskere innen geografisk variasjon. 

​​Konferansen finner sted i Tromsø 18.—19. oktober 2022, og arrangeres denne gang av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og Helse Nord RHF i samarbeid med Nasjonalt nettverk​​ for helsetjenesteforskning. 

​​​​​​​Overordnet tema for konferansen er «Praksisvariasjon i helsetjenesten – er likeverdighet en illusjon?». Fag- og forskningssjef i SKDE, Eva Stensland, lover aktuelle foredrag og spennende diskusjoner i plenums- og parallellsesjoner: 

​​— På konferansen kan alle som er opptatt av helsetjenesteforskning se fram til mye kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon. Så meld dere på, oppfordrer hun.  

Les mer om program og påmelding her.

​​Professor med stor interesse for praksisvariasjon 

​Ett høydepunkt i programmet er foredraget til professor David Goodman ved The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice.  

​​— Goodman har fulgt opp John Wennbergs banebrytende studier av geografisk variasjon, og har i mange år hatt interesse for årsaker og konsekvenser av uberettiget praksisvariasjon i helsetjenesten. Han er dessuten en av grunnleggerne av The Dartmouth Atlas of Health Care, og har inspirert SKDE i arbeidet med Helseatlas, forklarer Eva Stensland. 

​​​Forskning på praksisvariasjon under pandemien 

​Forskning på praksisvariasjon i helsetjenesten kan hjelpe oss til å bedre forså hva som ligger bak uberettigede praksisvariasjoner. Under tema-bolken “forskning på covid-19 med vekt på variasjon” presenteres analyser av hvilke konsekvenser pandemien har hatt for spesialisthelsetjenesten. I tillegg får vi vite mer om forskningsprosjekter som belyser effekter av pandemien i kommunehelsetjenesten. 

​​— Et annet spennende punkt på programmet er presentasjon av geografisk praksisvariasjon i spesialisthelsetjenesten – eksemplifisert ved behandling av hoftebrudd og kroniske sykdommer, sier Stensland.  

​​SKDEs Helseatlas for kroniske sykdommer er også under produksjon, som det 12. Helseatlaset i rekken. Første del ble lansert i april i år, og omhandlet de kroniske sykdommene MS, Parkinson, epilepsi og migrene.

Helseatlas er en nettbasertkarttjeneste ​som sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av behandlingssted.​

​​— SKDE har en økende satsing på pasientnær helseforskning, der vi går dypere i å prøve å finne forklaringer på praksisvariasjon i helsetjenesten, forteller Eva Stensland.  

​​Parallellsesjoner med ulike tema 

​​Konferansen har i tillegg mange parallellsesjoner der konferansedeltakerne inviteres til å presentere egen pågående forskning og få tilbakemeldinger på sine prosjekter. Bredden i forskningstema under parallellsesjonene er stor: 

  1. ​​Styring, ledelse, organisering og finansiering  

  2. Pasientforløp, pakkeforløp, samhandling og helsefellesskap  

  3. Pasientbehandling og praksisvariasjon  

  4. Teknologi, e-helse, digitalisering og innovasjon  

  5. Randomiserte og kvasieksperimentelle studier  

  6. Forskning etter covid-19  

  7.  Annen helsetjenesteforskning

 Følg med på denne siden for fortløpende oppdateringer. Her finner du også informasjon om hvordan du sender inn abstracts. ​​​