Nye resultater om behandlingskvalitet ved norske sykehus

Helseminister Bent Høie åpner presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre tirsdag 13. november kl 13.00.

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor ulike sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir informasjon om behandlingskvalitet og forskjeller i behandlingstilbud ved norske sykehus.

Presentasjonen av nye resultater holdes på Kreftforeningens vitensenter i Kongens gate 6 i Oslo.

Spennende program

Under arrangementet vil fire kvalitetsregistre presentere sine resultater, med påfølgende kommentarer fra pasient- og brukerforeninger.

  1. Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft presenterer årets resultater, og viser for første gang resultater basert på pasientrapporterte data.
  2. Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi presenterer årets resultater og setter fokus oppfølging av pasienter som har fått utført fedmeoperasjon.
  3. Voksendiabetes har gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt som gav svært gode resultater, og deler sine erfaringer.
  4. NorKog (demensregisteret) presenterer årets resultater, samt en undersøkelse som viser at hvordan lokale enheters deltakelse i registeret har ført til et mer likeverdig tilbud for pasientene.

Resultater fra alle de 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene vil samme dag publiseres på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Se fullt program herFølg arrangementet på nett-tv

Nytt i år: Resultatene presenteres interaktivt

I løpet av 2018 er det utviklet en løsning for interaktiv presentasjon av resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene. Dette er en åpen visning av resultater som gjør det enkelt for brukeren selv å filtrere og velge ulike tidsperioder, sykehus og indikatorer, og resultatene blir løpende oppdatert. Den nye løsningen gir også mulighet til å enkelt få oversikt over alle kvalitetsindikatorer tilknyttet hvert enkelt sykehus.

Per november 2018 er det rundt 20 registre som presenterer sine resultater interaktivt. Det pågår et arbeid for at alle de nasjonale kvalitetsregistrene skal ta i bruk den nye løsningen, og innen utgangen av 2019 vil resultater fra alle de nasjonale kvalitetsregistrene presenteres interaktivt.    

Tid: kl. 13:00 – 14:40
Sted: Kreftforeningens vitensenter, Kongens gate 6 (Inngang på hjørnet i krysset Kongens gate og Rådhusgata).

Arrangør: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Kontaktperson: Vibeke Lund Pettersen, telefon 916 02 381 eller e-post: vibeke.lund.pettersen@skde.no