Status for medisinske kvalitetsregistre i 2020

Ny statusrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre er publisert. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2020.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I de medisinske kvalitetsregistrene legges det hver dag ned en betydelig innsats blant annet i arbeid med å øke registrenes datakvalitet og styrke arbeidet med klinisk kvalitetsforbedring i sykehusene. Kunnskap fra kvalitetsregistrene skal bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Økt bruk av resultater fra helseregistre er en viktig del av den helsepolitiske satsingen for å styrke kvaliteten i helsetjenesten. 

I årets statusrapport kan du lese om Pandemiregisteret som ble opprettet i rekordfart da koronasmitten begynte å bre om seg i Norge, om hvordan reservasjonsrett er tatt i bruk i løpet av året som gikk - etter at ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre åpnet for det og om vår nye interaktive nettside som framstiller resultater på sykehusnivå på tvers av registre, noe som gir en samlet framstilling av kvalitet for styringsformål.


Fant du det du lette etter?