Statusrapport 2021 for Medisinske kvalitetsregistre

Statusrapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2021.

​Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre er i stor utvikling. Det er vedtatt en ny strategisk handlingsplan for kvalitets­registerfeltet for perioden 2021—2023. Viktige nasjonale initiativer som vil ha stor betydning for utviklingen av feltet er blant annet utvikling av fellestjenester for helseregistre under Helsedataprogrammet og intensivering av arbeidet med automatisert datafangst. Dette kan du lese mer om i statusrapporten.

​​I tillegg finner du mer informasjon om​

  • Hvordan det har gått med Pandemiregisteret i det første driftsåret

  • Norsk kvalitetsregister for hiv som har fått nasjonal status

  • Helse- og kvalitetsregisterkonferansen som ble arrangert i november 2021

  • Forskning ved bruk av registerdata

​I statusrapporten finner du også nøkkeltall om datakvalitet, kvalitetsforbedringsarbeid og pasientrapporterte data.​​

Her kan du lese statusrapporten for 2021.

​FAKTA:

​​I 2021er det 52 nasjonale medisinske kvalitetsregistre​ i Norge.

Et medisinsk kvalitetsregister samler strukturert informasjon fra behandlingsforløp for pasienter innenfor definert sykdomsgrupper.

Informasjon om utredning, behandling, oppfølging og resultat av behandlingen gir kunnskap om uberettiget variasjon i helsetilbudet og kvalitet i helsetjenesten. 

​​Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet på pasientbehandlingen.​​