Webinar: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE har arrangert et webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Opptak av webinaret er tilgjengelig her. 

Nasjonalt servicemiljø og SKDE inviterer til webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Tidligere år har det blitt gjennomført et åpent arrangement i forbindelse med publiseringen, men som følge av koronasituasjonen ble markeringen i år gjennomført digitalt. 

Webinaret ble arrangert tirsdag 27.oktober og varer cirka en time. 

Klikk her for å se webinaret

På programmet står Norsk intensiv- og pandemiregister, som da koronaen traff Norge opprettet et eget pandemiregister i rekordfart. Pandemiregisteret har allerede bydd på viktige og interessante resultater som er til stor nytte i kampen mot viruset. 

Også Hjerteinfarktregisteret har spennende resultater å vise til, og presenterer noen av disse under webinaret. 

SKDE og Nasjonalt servicemiljø har lansert en ny interaktiv nettside for resultater fra medisinske kvalitetsregistre. Nyheten gir mulighet til å se samlede resultater for hvert enkelt sykehus, og gir samtidig mulighet til å sammenligne flere behandlingsenheter. Etter vi har vist frem den nye nettsiden vil administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae snakke om bruk av resultater fra kvalitetsregistre som styringsstøtte i arbeidet med  å ivareta "sørge-for"-ansvaret i spesialisthelsetjenesten.     


Webinaret ledes av Eva Stensland, leder for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE.