Pressekonferanse om Helgelandssykehuset 2025

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, legger i dag fram sin innstilling til ny sykehusstruktur på Helgeland. Han holder pressekonferanse kl. 18.50.

Lars Vorland
Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Vorlands innstilling skal behandles av styret i Helse Nord RHF 18. desember. Alle saksdokumenter i styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 - struktur og lokalisering, blir lagt ut på denne nettsiden: Styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019. Saksdokumentene skal være tilgjengelig ca. kl. 18.45.

Les nettsak om innstillingen: To sykehus med beredskap både i indremedisin og kirurgi på Helgeland

Om pressekonferansen

​Media kan møte opp i Helse Nord RHFs lokaler i Sjøgata 10 i Bodø.

Media som ikke er i Bodø, kan følge pressekonferansen på Helse Nord RHFs Youtube-kanal.

Pressekonferansen strømmes på YoutubeMedia som ikke er til stede, kan stille spørsmål i chat-feltet under Youtube-strømmingen. Spørsmålene vil bli stilt Vorland under pressekonferansen.

Om Helgelandssykehuset 2025

Les mer om ny sykehusstruktur på Helgelandssykehusets nettsider.