Roald Linaker er ny styreleder ved UNN

Ny styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er Roald Linaker (60).

Roald Linaker

Roald Linaker har takket ja til vervet som styreleder ved UNN. Foto: Stortinget

Styret i Helse Nord RHF oppnevnte i sitt styremøte 24. april 2019 Linaker til vervet som styreleder. Linaker overtar etter Ansgar Gabrielsen.

Roald Linaker, opprinnelig fra Harstad, bosatt i Bardu siden 1989, arbeider i dag som Stortingets ombudsmann for Forsvaret. Han er utdannet prest, og har årelang erfaring fra både kommune- og fylkespolitikk i Troms som representant for Arbeiderpartiet. Han har blant annet ledet bedriftsforsamlingen i Troms Kraft, samt hatt andre styreverv.

- Omfattende og viktig

- Det er et omfattende og viktig arbeid som styret i UNN er satt til å ivareta. Jeg ser fram til å samarbeide med styret, ledelsen, administrasjonen og de ansatte i UNN-organisasjonen. Jeg ønsker å bidra til at UNN utvikler seg sammen med de andre sykehusforetakene i Helse Nord. Det kjennes godt å få en slik tillit, sier Roald Linaker.

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, er svært tilfreds med at Linaker takket ja til den viktige oppgaven som styreleder.

- Linaker har mye erfaring og kjenner landsdelen godt. Som styreleder ved UNN påtar han seg en viktig rolle både for regionens største sykehus og hele landsdelen. Vi er glade for at Linaker vil være med på å utvikle UNN og Helse Nord videre, sier Renate Larsen.

Den nye styrelederen skal lede sitt første styremøte ved UNN 29. mai 2019.

Larsen og styret i Helse Nord RHF ønsker samtidig å takke avtroppende styreleder ved UNN, Ansgar Gabrielsen, for jobben han har gjort.

- Gabrielsen har gjort en god jobb for UNN den tiden han har vært styreleder. Vi takker ham så mye for engasjementet, sier Larsen.

Ny nestleder i styret i Sykehusapotek Nord

Styret i Helse Nord RHF oppnevnte i samme møte Gunnar Skov Simonsen som nestleder i styret i Sykehusapotek Nord. Skov Simonsen er avdelingsoverlege ved avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN. Han er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.