Sametinget og Helse Nord inngår samarbeidsavtale

Sametinget og Helse Nord RHF underskrev 7. mars 2018 en samarbeidsavtale som skal styrke samarbeidet om utviklingen av helsetjenesten til den samiske befolkning.

Sametingspresident Aili Keskitalo og styremedlem Kari Jørgensen har underskrevet avtalen
Sametingspresident Aili Keskitalo og styremedlem i Helse Nord RHF,  Kari Jørgensen, underskrev samarbeidsavtalen 7. mars 2018.
Samarbeidsavtalen, som er vedtatt av styret i Helse Nord RHF og Sametingsrådet, ble behandlet av Sametingets plenum denne uken.

– Det er en milepæl når vi får denne samarbeidsavtalen på plass. Bevisstheten om at det er særlige utfordringer i samenes møte med helsetjenesten er økende. Dette gjelder særlig språk og kultur. Vår ambisjon er å tilrettelegge på en bedre måte slik at vi likeverdige helsetjenester, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord.

Det er en milepæl når vi får denne samarbeidsavtalen på plass.

Marianne Telle, styreleder i Helse Nord RHF
 

Samarbeidsavtalen regulerer det rutinemessige samarbeidet. Avtalen er også gjeldende for Helse Nord RHFs helseforetak på områder som handler om helsetjenesten til den samiske befolkning.


Faste møteplasser

Ved starten av hver Sametingsperiode avvikles et felles møte mellom Sametinget og Helse Nord RHF, der status og videre utvikling av spesialisthelsetjenester til det samiske folk settes på dagsorden.

Videre skal det avvikles to årlige samarbeidsmøter mellom Sametinget og Helse Nord RHF. Sametinget skal komme med innspill til de årlige oppdragsdokumentene som Helse Nord RHF lager.


Felles prosjekter om helse

Helse Nord RHF og Sametinget er enige om å initiere felles prosjekter der den samiske befolkningens helse og likeverdige tilgang til spesialisthelsetjenester settes på dagsorden.

Sametinget er Helse Nord RHFs samarbeidspartner når det gjelder utvikling av helsetilbud som berører den samiske befolkning.


– Øker samisk innflytelse

Sametingsrådet er også svært fornøyd med at en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF kommer på plass. Spesielt med tanke på at Helse Nord har fått et særlig ansvar for spesialisthelsetjenester til det samiske folk.

– Samarbeidsavtalen øker samisk innflytelse på utviklingen av spesialisthelsetjenester til samiske folk. Samtidig vil det også medføre at samiske pasienters behov og utfordringer blir satt på dagsorden i mye større grad, sier Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.
 
 

– Samarbeidsavtalen øker samisk innflytelse på utviklingen av spesialisthelsetjenester til samiske folk.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen