Digitalt innsyn i sykehusjournalen

Seks kritiske tilfeller av feil i pasientjournalen

Etter at pasientene i Helse Nord fikk innsyn i sin sykehusjournal ved å logge på nett, kjenner vi til seks tilfeller hvor pasienter har oppdaget kritisk feil i sin journal.  Vi regner med at det vil bli flere i tiden som kommer. Hvordan møtes pasienter som melder inn feil? Hvilke rutiner gjelder i ditt helseforetak?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Pasienter i Helse Nord har som kjent digitalt innsyn i sin pasientjournal. De får innsyn i sin sykehusjournal ved å logge seg på helsenorge.no. Siden tjenesten ble lansert 10. desember 2015, er Helse Nord og prosjektet bak tjenesten, kjent med seks kritiske tilfeller hvor det er oppdaget feil i journalen. I alle tilfellene har pasienten funnet journaldokumenter som tilhører noen andre i sin journal.​

Forbedrer journalen

– Vi har forventet at slike feil ville bli oppdaget når pasienter får digital tilgang til sin journal, sier prosjektleder for digitale pasienttjenester i nord, Tove Sørensen. – Vi informerer pasientene om at de kan finne kritiske feil​, og at det er viktig at de straks melder ifra om feilen. Selv om slike feil ikke bør forekomme, viser dette at ved å gi pasientene bedre innsyn i egen behandling gjennom pasientjournalen, avdekkes feil som kan rettes. Dette gir enda bedre journaler, sier Sørensen.

Det er viktig å få fram at det er ingen pasienter som har logget seg inn i til en annen persons pasientjournal. Feilene har oppstått fordi journaldokumenter som er skannet inn manuelt, er lagt inn på feil person i journalsystemet. Feilen skyldes menneskelig svikt, og er ikke et teknisk problem eller brist på sikkerheten i løsningen.​

Ring sentralbordet

Alle pasienter som oppdager kritiske feil, skal ringe sentralbordet til sykehuset. Det er bare sykehuset som kan korrigere feilen. Sentralbordet vet hvilke rutiner som gjelder.​

Rutine i UNN

Etter at sentralbordet i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har fått melding om en alvorlig feil i en pasientjournal, setter de henvendelsen over til en vakttelefon. Journalarkivet har ansvar for telefonen og betjener denne i arbeidstiden. Utenom arbeidstid betjenes den av akuttmottaket. Tjenesten er med andre ord døgnåpen. Feil blir undersøkt og rettet så snart som mulig.​

Rutinene i FIN, NLSH og HSYK

I de tre andre sykehusene våre, Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, blir feilmeldinger som ringes inn til sentralbordtelefonnummeret notert og sendt til rette vedkommende. Feilene blir undersøkt og rettet så snart som mulig i arbeidstiden.

Det skal komme en felles, regional rutine for hvordan slike avvik skal behandles. Rutinen er under arbeid.

Kritisk vs. mindre alvorlig feil

En kritisk feil i pasientjournalen er for eksempel når dokumenter er lagt inn på feil pasient. Pasienter kan også oppdage mindre alvorlige feil, som for eksempel at noe er skrevet feil i journalen. I slike tilfeller skal ikke sentralbord kontaktes, men pasienten skal fylle ut et skjema som de sender til sykehuset hvor de ber om retting eller sletting. Skjemaene finnes på helsenorge.no: ​Hjelp for innsyn i pasientjournal​

Begge parter varsles

Det er viktig at alle som mottar henvendelser fra pasienter om kritisk feil i journalen beroliger vedkommende, sørger for at henvendelsen tas videre og at feilen blir rettet opp så snart som mulig. Det er et alvorlig avvik at journalopplysninger er på avveie der begge parter skal varsles om henvendelsen, både den som har fått innsyn i en annen persons journaldokument og den som er forulempet.​

_______________________________________________________________


OPPDATERING: Da denne artikkelen først ble publisert 12. april 2016 var Helse Nord kjent med fem tilfeller av kritiske feil. Vi har i ettertid blitt kjent med ytterligere ett tilfelle, derfor er teksten i artikkelen endret fra fem til seks.

_______________________________________________________________​

Mer informasjon