Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.

Hjertet i menneskekroppen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

​​I sitt møte 14. november 2016 hadde Beslutningsforum for nye metoder tre metoder til vurdering:

  • kreftlegemiddelet pertuzumab (perjeta)
  • kreftlegemiddelet nivolumab (opdivo)
  • en hjerte-sensor til overvåking etter hjerteinfarkt 

Les beslutningene på nyemetoder.no