Skal finne ny styreleder i UNN

Styret i Helse Nord RHF er i gang med å finne den nye styrelederen i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Nåværende styreleder i UNN, Ansgar Gabrielsen, fortsetter som styreleder til og med styremøtet i juni. Fra sommeren av skal ny styreleder i UNN være oppnevnt.

– Vi leter etter gode kandidater som skal lede UNNs styre fremover og bidrar i utviklingen av regionssykehuset for hele Nord-Norge, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Hun utgjør sammen med styremedlemmene Kari Jørgensen og Fredrik Sund, utvalget som skal innstille kandidat som ny styreleder. Det er styret i Helse Nord RHF som oppnevner ny styreleder i UNN.

Foreslå kandidater


– Det er litt over ett år siden nye styrer i helseforetakene i Helse Nord ble utnevnt, og vi vil i vårt arbeid nå vurdere de forslagene til kandidater som vi mottok i fjor. Vi ønsker samtidig at Sametinget, fylkeskommuner, kommuner og andre organisasjoner som har forslag til aktuelle kandidater, sender sine forslag, sier Larsen.

Sametinget, fylkeskommunene og kommuner er tilsendt eget brev om muligheten til å foreslå kandidater.

På grunn av at det er relativt kort tid siden forrige runde med forslag på kandidater og at ny styreleder på UNN raskt må på plass, vil det denne gangen ikke kjøres formelle runder med forslag til kandidater gjennom Sametinget, fylkesting og kommunestyrer.

Send forslag på e-post


– Vi tar med oss forslagene vi fikk i 2018, og vi vil sette pris på også nye forslag, sier Larsen.

Sametinget, fylkeskommuner, kommuner og andre organisasjoner kan sende forslag på kandidater til Helse Nord RHF på e-post: postmottak@helse-nord.no.

Frist for forslag er 1. april 2019.