Søk jobb i forvaltningssenteret for EPJ

Sykehusene i Helse Nord har fått én felles elektronisk pasientjournal (EPJ). Det betyr at 15000 journalbrukere nå bruker journalen på samme måte. Nå kan du søke jobb i det nye regionale forvaltningssenteret. Søknadsfrist: 4. september.

Hanne-Therese Ridderseth ble i juni i år leder av det nye EPJ-senteret. Nå jakter hun på nye kolleger.

Helseforetakene i nord har fått felles pasientjournal. Dette fordrer felles forvaltning av journalsystemet DIPS. De første byggesteinene til et regionalt forvaltningssenter ble nylig lagt, da Hanne-Therese Ridderseth i juni ble leder av det nye senteret.

Hun har store forventninger:

– Forvaltningssenteret skal passe på at prosedyrene som er vedtatt innført i helseregionen virkelig tas i bruk av sykehuspersonell. Samtidig har vi ansvar for videre utvikling av journalsystemet, endringsønsker som måtte komme fra journalbrukerne og systemoppgraderinger i samarbeid med Helse Nord IKT.

I løpet av få år skal forvaltningssenteret bestå av inntil 32 medarbeidere. Søk nå, hvis du ønsker å bli en av EPJ-rådgiverne som blir med på denne spennende reisen!  

Søknadsfristen er 4. september.

Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen som EPJ-rådgiver her (unn.no)

Helse Nord FIKS - én journal i nord

  • Helse Nords FIKS-program (felles innføring kliniske systemer) innfører felles journalsystemer for de elleve sykehusene i Nord-Norge. 
  • FIKS bidrar også i utviklingen av nye kliniske systemer. 
  • Noen av fagsystemene er allerede innført, for andre systemer sluttføres innføringen i løpet av 2016. 
  • FIKS har også ansvaret for planlegging av innføringsprosjektet for elektronisk kurve og ny pasientjournal.

Les mer om FIKS-programmet her ​​

Les mer

Ny hverdag for Finnmarkssykehuset med én felles journal ​(helsenordikt.no)