Søk om brukermidler for 2017

Nå kan pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge søke om brukermidler fra Helse Nord RHF. Søknadsfristen er 1. desember 2016.
 

Hvert år fordeler Helse Nord RHF tilskudd til pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge. 

Tilskuddet skal bidra til kompetent brukermedvirkning og organisasjonenes arbeid for et bedre helsetilbud til sine medlemmer. 

Det kan søkes om støtte til både prosjekter, arrangementer og drift av brukerorganisasjoner.