Til pasienter ved Øyeklinikken i Narvik

Helse Nords avtale med Øyeklinikken i Narvik er avviklet. Pasienter må ta kontakt med sin fastlege/optiker for ny henvisning.

Pasienter som er henvist, venter på timeinnkalling eller allerede har fått time ved Øyeklinikken, må ta kontakt med sin fastlege eller optiker for å få ny henvisning. 

Pasienter vil henvises til en annen øyespesialist. Det kan være en annen avtalespesialist innen øyefaget som har driftsavtale med Helse Nord, til Nordlandssykehuset eller Universitetssykehuset Nord-Norge.​

Pasienter som er i et behandlingsforløp ved Øyeklinikken og som nå henvises til annen øyelege for oppfølging/kontroll etc., bør be om utskrift av sin journal i Øyeklinikken i Narvik og ta med relevant informasjon til ny lege.

Øyeklinikken i Narvik er ikke lenger en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten, og pasienter som eventuelt behandles ved klinikken vil måtte betale behandlingen selv.