Tildeling av kontrakter for landeveis pasienttransport

Helse Nord RHF har nå sendt ut melding om tildeling av kontrakter og avlysninger i forbindelse med kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

Taxi
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I områder hvor tilbudene er innenfor oppdragsgivers budsjett og formalkravene til tilbud er oppfylt, så vil det bli tildelt kontrakt. Rangering av tilbudene er gjort med bakgrunn i pris og kvalitet , hvor pris er vektet 70 % og kvalitet er vektet 30 %.

Der hvor det ikke er mottatt tilbud innafor oppdragsgivers budsjetter er konkurransen avlyst og det vil i disse områdene bli kunngjort en ny konkurranse med forhandlinger i løpet av kort tid.

Invitasjon til å delta i denne konkurransen, vil bli sendt ut til alle leverandører som deltok i den opprinnelige konkurransen. 

Vedlagt følger en oversikt som viser hvilke leverandør Helse Nord har til hensikt å inngå kontrakt med og i hvilke områder det vil bli en ny konkurranse.