UNN: Jobbglidning fysioterapeuter

Når fysioterapeuter tar over oppgaver fra ortopeder ved ortopedisk poliklinikk, får pasienter raskere hjelp, og møter riktig kompetanse til riktig tid. UNN sitter igjen med økte inntekter, ansatte som samarbeider bedre, færre fristbrudd og en forbedringspris fra Helse Nord.

Hjelpen som spesialfysioterapeut Kim Reier Nielsen Martinsen kan gi Kjell Båtnes, er akkurat det han trenger slik situasjonen er nå. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Planene er å videreføre dette fra prosjekt til fast oppgavedeling samt dele erfaringer med andre fagområdet og sykehus som ønsker å lære og eventuelt innføre lignende måter å jobbe på.​

Les mer om dette gode omstillingseksempelet i Pingvinavisa.


Kontaktperson: 

Spesialfysioterapeut Kim Reier Nielsen Martinsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.