Utlyser konkurranse om Kjøp av radiologiske og teleradiologiske tjenester

Helse Nord RHF skal kjøpe polikliniske radiologiske tjenester i Bodø og Tromsø og teleradiologisk tolkning for alle helseforetak i Helse Nord.

Colourbox.com

​Helse Nord RHF utlyser derfor en konkurranse blant private røntgeninstitutt.