Utlyser konkurranse om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester

Helse Nord RHF skal kjøpe somatiske spesialisthelsetjenester fra private sykehus og utlyser derfor en konkurranse blant private tilbydere. 

Kvinnelig lege
Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Konkurransen er publisert på den offentlige innkjøpsportalen doffin.no.