Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.

Leverinfeksjon med hepatittvirus
Beslutningsforum vil se helheten. Les hele saken på nyemetoder.no: