Administrasjon- og stabsavdelingen

Administrasjon- og stabsavdelingen i Helse Nord RHF har ansvar for det interne liv i RHF-administrasjonen, sekretariat for styret og ledelsen og arrangement i regi av Helse Nord RHF.

Avdelingens ansvarsområde


  • resepsjon/sentralbord
  • arkiv
  • interndrift av kantine og møterom
  • informasjonssikkerhet i administrasjonen
  • drift og vedlikehold av teknisk utstyr
  • innkjøp av kontormateriell og utstyr

I tillegg har administrasjon- og stabsavdelingens​ medarbeidere sekretariatsfunksjon for:

Fant du det du lette etter?