Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen i Helse Nord RHF har ansvar for det interne liv i RHF-administrasjonen, sekretariat for styret og ledelsen og arrangement i regi av Helse Nord RHF.

Karin Paulke,  stabsdirektør


Ansatte i administrasjonsavdelingen

Haukland, Hanne Husom https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/haukland-hanne-husom-Haukland, Hanne Husom
Ingvaldsen, Hege https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/ingvaldsen-hege-Ingvaldsen, Hege
Hamran, Unnhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/-hamran-unnHamran, Unn
Bendiksen, Ritahttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/bendiksen-ritaBendiksen, Rita
Paulke, Karin https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/paulke-karin-Paulke, Karin
Nilsen, Tina Marihttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/nilsen-tina-mariNilsen, Tina Mari
Mohamed, Mawaahib https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/mohamed-mawaahib-Mohamed, Mawaahib
Hansen Skogstad, Øivindhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/hansen-skogstad-oivindHansen Skogstad, Øivind
Avdelingens ansvarsområde


  • resepsjon/sentralbord
  • arkiv
  • interndrift av kantine og møterom
  • informasjonssikkerhet i administrasjonen
  • drift og vedlikehold av teknisk utstyr
  • innkjøp av kontormateriell og utstyr og
  • personalforvaltning og internkontroll i administrasjonen

I tillegg har administrasjonsavdelingens medarbeidere sekretariatsfunksjon for: