Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen i Helse Nord RHF har ansvar for det interne liv i RHF-administrasjonen, sekretariat for styret og ledelsen og arrangement i regi av Helse Nord RHF.

Karin Paulke,  stabsdirektør


Ansatte i administrasjonsavdelingen
Avdelingens ansvarsområde


  • resepsjon/sentralbord
  • arkiv
  • interndrift av kantine og møterom
  • informasjonssikkerhet i administrasjonen
  • drift og vedlikehold av teknisk utstyr
  • innkjøp av kontormateriell og utstyr og
  • personalforvaltning og internkontroll i administrasjonen

I tillegg har administrasjonsavdelingens medarbeidere sekretariatsfunksjon for:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.