Seksjon eksterne helsetjenester og pasientreiser

Seksjonen er en del av eieravdelingen og har ansvaret for kjøp av private helsetjenester samt pasientreiser.

Frode Eilertsen, seksjonsleder 

Ansatte i seksjonen

Larsen, Linn Hege https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/larsen-linn-hege-Larsen, Linn Hege
Eilertsen, Frodehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/eilertsen-frode-Eilertsen, Frode
Normann, Nils Bie https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/normann-nils-bie-Normann, Nils Bie
Rasmussen, Stian Wikhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/rasmussen-stian-wikRasmussen, Stian Wik
S
eksjonens arbeidsoppgaver