Seksjon for HR/organisasjon

Seksjonen er en del av eieravdelingen og har blant annet ansvaret for strategisk HR, ledelses- og medarbeiderutvikling samt utvikling av organisasjonskultur.

Knut Langeland, HR-sjef​

Ansatte i seksjonen


Eichler, Haakonhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/-eichler-haakonEichler, Haakon
Langeland, Knuthttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/langeland-knutLangeland, Knut
Mentzoni-Einarsen, Anita https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/mentzoni-einarsen-anita-Mentzoni-Einarsen, Anita
Sønderland, Elisehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/sonderland-eliseSønderland, EliseSeksjonens arbeidsoppgaver

 • Strategisk HR (rekruttering, bemanning, ressursstyring, arbeidsmiljø) 
  • HR prosess og strategi
  • HMS (helse, miljø- og sikkerhet)
  • Arbeidstid
 • Ledelses-, organisasjons- og medarbeiderutvikling på strategisk nivå
 • Utvikling og ivaretakelse av arbeidsgiverrolle, arbeidsgiverpolitikk og lederopplæring 
  • Tariffarbeid regionalt og nasjonalt
  • Regionale overbyggende løsninger
 • Utvikling av organisasjonskultur og verdier
 • Kompetansekartlegging og planlegging, utdanning
 • Systemutvikling 
  • Systemer for støtte, kontroll og oppfølging, læring