Seksjon for HR/organisasjon

Seksjonen er en del av eieravdelingen og har blant annet ansvaret for strategisk HR, ledelses- og medarbeiderutvikling samt utvikling av organisasjonskultur.

Anita Mentzoni-Einarsen, HR-sjef

Ansatte i seksjonen
Seksjonens arbeidsoppgaver

  • Leder- og ledelsesutvikling
  • Kompetanse og utdanning
  • Medarbeiderundersøkelser (MU/HMS/PSKU)
  • Bemanningsplanlegging
  • Tariff
  • HR-data
  • HR-systemer
  • HMS


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.