Seksjon for økonomi og regnskap

Seksjonen tilhører eieravdelingen og har blant annet ansvaret for konsernregnskap, finansiering og budsjettplaner.


Ans
atte i seksjonen

Amundsen, Trine Blokhushttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/amundsen-trine-blokhusAmundsen, Trine Blokhus
Bang, Erlinghttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/bang-erling-Bang, Erling
Falch, Jann Georghttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/-falch-jann-georgFalch, Jann Georg
Freibu, Kirstihttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/freibu-kirsti-Freibu, Kirsti
Hovland, Ellinor https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/hovland-ellinor-Hovland, Ellinor
Hansen, Erik Arne https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/hansen-erik-arne-Hansen, Erik Arne
Monsen, Jan-Petterhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/monsen-jan-petterMonsen, Jan-Petter
Sund, Anne Berithttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/sund-anne-beritSund, Anne BeritSeksjonens arbeidsoppgaver

 • Konsernregnskap
 • Konsernbestemmelser for regnskap og rapportering
 • Helse Nord RHFs regnskap
 • Finans (lån, bank, plassering og utlån)
 • Plan og budsjettprosesser
 • Pensjon
 • Økonomimodell og -håndbok
 • Støtte og samordne helseforetakene i løpende spørsmål
 • Rapportuttak for andre i Helse Nord RHF
 • Lønn og regnskap Helse Nord RHF
 • Kommunal medfinansiering
 • Innsatsstyrt finansiering (ISF)
 • Forvaltning av ulike økonomisystemer (Basware, Agresso, Wintid/GAT)
 • Oppfølging av helseforetak, controllerfunksjon
 • Virksomhetsrapportering til styre og eier
 • Risikostyring