Seksjon for somatikk og laboratoriefag

Seksjonen tilhører fagavdelingen og har blant annet ansvaret for strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester.

Randi  Spørck, seksjonsleder

Ansatte i seksjonen
Seksjonens arbeidsoppgaver

Seksjonen tilhører fagavdelingen og har følgende ansvarsområde:  

  • Strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester

  • Utrede kapasitet og dimensjonering innefor de ulike tjenestetilbud samt å utarbeide planer som grunnlag for prioritering og ressursfordeling

  • Overordnet ansvar for ambulanse- og nødmeldetjenesten

  • Ivaretakelse av saksbehandling knyttet til spesialitetsstruktur og spesialistutdanning

  • fordeling av legehjemler
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.