Seksjon for somatikk og laboratoriefag

Seksjonen tilhører fagavdelingen og har blant annet ansvaret for strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester.


Randi  Spørck, seksjonsleder

Ansatte i seksjonen

Dokmo, Raymondhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/dokmo-raymond-Dokmo, Raymond
Elsbakk, Trondhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/elsbak-trond-mariusElsbakk, Trond
Norum, Janhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/norum-janNorum, Jan
Ramsvik, Arnborg https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/ramsvik-arnborg-Ramsvik, Arnborg
Svee, Tove Elisabethhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/svee-tove-elisabethSvee, Tove Elisabeth
Spørck, Randi https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/sporck-randi-Spørck, Randi
Skår, Siwhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/skar-siwSkår, Siw
Seksjonens arbeidsoppgaver

Seksjonen tilhører fagavdelingen og har følgende ansvarsområde:  

  • Strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester

  • Utrede kapasitet og dimensjonering innefor de ulike tjenestetilbud samt å utarbeide planer som grunnlag for prioritering og ressursfordeling

  • Overordnet ansvar for ambulanse- og nødmeldetjenesten

  • Ivaretakelse av saksbehandling knyttet til spesialitetsstruktur og spesialistutdanning

  • fordeling av legehjemler