Seksjon for somatikk og laboratoriefag

Seksjonen tilhører fagavdelingen og har blant annet ansvaret for strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester.

Randi  Spørck, seksjonsleder

Ansatte i seksjonen

Brå, Ninahttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/bra-ninaBrå, Nina
Strehle, Michaelhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/strehle-michaelStrehle, Michael
Skår, Siwhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/skar-siwSkår, Siw
Spørck, Randi https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/sporck-randi-Spørck, Randi
Solheim, Siri Grøvneshttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/solheim-siri-grovnesSolheim, Siri Grøvnes
Elsbak, Trondhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/elsbak-trond-mariusElsbak, Trond
Seksjonens arbeidsoppgaver

Seksjonen tilhører fagavdelingen og har følgende ansvarsområde:  

  • Strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester

  • Utrede kapasitet og dimensjonering innefor de ulike tjenestetilbud samt å utarbeide planer som grunnlag for prioritering og ressursfordeling

  • Overordnet ansvar for ambulanse- og nødmeldetjenesten

  • Ivaretakelse av saksbehandling knyttet til spesialitetsstruktur og spesialistutdanning

  • fordeling av legehjemler
Fant du det du lette etter?