Kommunikasjonsavdelingen

Helse Nord RHFs kommunikasjonsavdeling hjelper journalister med å få tak i rett person i Helse Nord, enten det gjelder intervjuer eller bakgrunnsinformasjon. Avdelingen har også ansvaret for Helse Nords intranett- og internettsider samt grafiske profil.

Som følge av det pågående koronautbruddet har ansatte i Helse Nord et stort arbeidspress. Vår viktigste prioritet er å ruste sykehusene til å håndtere koronasmitten og pasienter som trenger sykehusbehandling for covid-19. Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser og innsynsbegjæringer ta lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Helse Nord beklager dette, men håper på forståelse. Vårt førende prinsipp vil alltid være åpenhet, og våre beredskapssider er vår viktigste kanal.

Vakttelefon ved mediehenvendelser: 
476 72 442

Fant du det du lette etter?